درباره ما

درباره


دربارهنیوشانوش

گروه مشاورین سلامتی نیوشانوش تشکیل شده است از تعدادی مشاوره دوره دیده که با ارائه مشاوره و همراهی شما مشترکین عزیز شما را تا حصول نتیجه همراهی میکنند و با پیگیری های مکرر شمار را در امر استفاده از محصولات نیوشا یاری میکنند .

آقای مهندس سراج بنیانگذار این گروه است .