پکیج درمانی و کنترل میگرن

این پکیج ها مجموعه ای از چای و دمنوشهای ترکیبی نیوشا هستند که اگر در زمانهای خاص مصرف شوند اثربخشی درمانی و پیشگیرانه بسیار خوبی دارند.