Tag - تاثیر پرسیاوشان

پرسیاوشان و تاثیر آن بر اعمال رفتاری بیماران ام اس

MS یک بیماری عصبیِ از بین برنده میلینِ مزمن در جوانان یا افراد میانسال است که باعث مشکل در هماهنگی، قدرت، شناخت، هیجان و عملکرد حسی می شود. پرسیاوشان قدیمی‌ترین درخت موجود بر روی زمین در نظر گرفته شده است. در حقیقت مطالعات نشان داده‌اند که این درخت دویست میلیون سال پیش وجود داشت و منشأ آن از چین است. تمامی قسمت‌های درخت پرسیاوشان می‌توانند در درمان بیماری‌های مختلف استفاده شوند. برگ‌ها، میوه‌ها، دانه‌ها و حتی پوست درخت آن می‌توانند سلامتی [...]