Tag - چت

تاثیر مصرف زیره سبز به همراه لیموترش

با تغییر در شیوه زندگی باعث کم تحرکی افراد جامعه شده است با ماشینی شدن تمام تحرکات و دیجیتالی شدن تمام تحرکات انسانها میانگین وزن جوامع بالا رفته و بیماری چاقی یکی از معضلات اجتماعات گشته است . در چند سال اخیر توجه جوامع به سلامتی و زندگی سالم معطوف گشته است . چاقی یکی از مهمترین مشکلات سلامت عمومی در سراسر جهان است که در نتیجه انباشته شدن انرژیِ مواد غذاییِ اضافی به صورت چربی شکمی است. همچنین، رابطه‌ای [...]